Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

w zakresie działań podejmowanych przez gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowania interwencji w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej karty” na terenie Gminy Miasta Inowrocławia w 2014 i 2015 roku.

Protokół kontroli, zastrzeżenia do protokołu (5309kB) pdf
Stanowisko do zastrzeżeń (1160kB) pdf
Zalecenia pokontrolne (5491kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Sibora (28 kwietnia 2016)
Opublikował: Barbara Straszewska (28 kwietnia 2016, 14:35:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 441