Stypendia artystyczne

Komórka 
realizująca

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Rodzaj sprawy
Stypendia artystyczne   
Wymagane 
dokumenty
Prawidłowo wypełniony wniosek   
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków (40kB) word

Opłaty
Brak
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, Urząd Miasta Inowrocławia, aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub pocztą na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław (decyduje data stempla pocztowego) 
Czas załatwienia
sprawy
Wnioski należy składać do końca lutego każdego roku  
Tryb odwoławczy
brak
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miejskiej (121kB) pdf
Uchwała zmieniająca (171kB) pdf
Uwagi

metryczka


Wytworzył: Mateusz Stępień (15 stycznia 2016)
Opublikował: RW (27 listopada 2015, 13:14:08)

Ostatnia zmiana: Karolina Sobieraj (10 stycznia 2020, 13:50:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2078