Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska

Skład osobowy:
Grzegorz Piński - przewodniczący

członkowie:
Jarosław Mrówczyński – zastępca przewodniczącego
Rafał Lewandowski
Stanisław Skoczylas

Zakres obowiązków:
Do zakresu działania Komisji należą sprawy:
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- utrzymania czystości i porządku w Mieście,
- ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej,
- ochrony przyrody,
- gospodarki odpadami,
- zieleni i zadrzewień.

metryczka


Wytworzył: Maria Legwinska (13 stycznia 2015)
Opublikował: Maria Legwińska (13 stycznia 2015, 09:08:58)

Ostatnia zmiana: Justyna Gaczkowska (21 marca 2017, 08:16:06)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1748