Komisja Strategii i Promocji MIasta

Skład osobowy:
Maria Stępniowska - przewodnicząca

członkowie:
Rafał Lewandowski – zastępca przewodniczącej
Magdalena Łośko
Marcin Wroński

Zakres obowiązków:
- opiniowanie programów gospodarczych, w tym strategii rozwoju Miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych,
- opiniowanie projektów uchwał dot.:
- przekształceń własnościowych miejskich jednostek organizacyjnych,
w tym tworzenie, reorganizacja i likwidacja tych jednostek,
- działalności spółek z udziałem Miasta,
- z zakresu gospodarki komunalnej,
- lokalnego transportu zbiorowego
- wyrażanie opinii dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
- inicjowanie działań na rzecz promocji Miasta.

metryczka


Wytworzył: Maria Legwinska (13 stycznia 2015)
Opublikował: Maria Legwińska (13 stycznia 2015, 08:51:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1978