Komisja Rewizyjna

Skład osobowy:
Patryk Kaźmierczak - przewodniczący

Członkowie:
Elżbieta Jardanowska – zastępca  przewodniczącego
Stanisław Skoczylas
Marek Słabiński

Zakres obowiązków:
- kontrola działalności Prezydenta Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osiedli,
- opiniowanie wykonania budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium,
- opiniowanie projektów uchwał przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady,

metryczka


Wytworzył: Maria Legwinska (13 stycznia 2015)
Opublikował: Maria Legwińska (13 stycznia 2015, 08:33:34)

Ostatnia zmiana: Maria Legwińska (13 stycznia 2015, 08:37:22)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1777