Uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoRodzaj sprawy
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
Wymagane dokumenty
Wniosek winien zawierać oznaczenie wnioskodawcy , miejsce lokalizacji urządzenia (ulica), rodzaj robót. Do wniosku należy dołączyć projekt budowlany (do wglądu) – 1 egz.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław.

Opłaty
Nie pobiera się opłat.
Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Uzgodnienie dokumentacji następuje przez  wydanie opinii.
Podstawa prawna
Art. 39 ust.  3a, pkt 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068)
Tryb odwoławczy
W sprawie nie przysługuje stronie odwołanie.
Inne informacje
Projekt budowlany zostaje zwrócony wnioskodawcy wraz z opinią.
Załączniki
wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia niezwiązanego z pot. zarządzania drogami (30kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (19kB) word

metryczka


Wytworzył: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014, 13:07:04)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (7 stycznia 2020, 11:51:03)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1166