Handel w pasie drogowym (stoiska handlowe sezonowe)


Rodzaj sprawy Handel w pasie drogowym (stoiska handlowe sezonowe)
Wymagane
dokumenty
We wniosku określa się imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia), powierzchnię, termin zajęcia.
Do wniosku dołącza się: plan sytuacyjny pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500
z oznaczeniem lokalizacji oraz projekt graficzny stoiska (za wyjątkiem stoisk lokalizowanych przy cmentarzach w okresie Święta Zmarłych), oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub pochodzeniu sprzedawanych produktów z własnej działalności wytwórczej. W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje właściciel obiektu, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Dokumenty do
pobrania
wniosek-zajęcie pasa drogowego-handel sezonowy (31kB) word
udostępnienie częsci pasa dr. publicznej - cmentarze (31kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (18kB) word
Opłaty Drogi kategorii gminnej:
a) za usytuowanie stoiska handlowego – 0,40 zł za 1 m² powierzchni zajętego terenu za każdy dzień,
b) za usytuowanie stoiska handlowego przy ul. Karola Libelta oraz Kątnej w okresie
od 30 października do 2 listopada w celach związanych ze sprzedażą zniczy, kwiatów itp.:
- przy zajęciu 2 - 4m² pasa drogowego – 20 zł,
- przy zajęciu 5 - 6m² pasa drogowego – 50 zł,
- przy zajęciu 7 – 8m² pasa drogowego – 70 zł,
- przy zajęciu 9 - 10m² pasa drogowego – 90 zł,
- przy zajęciu 11 - 12m² pasa drogowego – 100 zł.
Drogi wewnętrzne:
za 1m² powierzchni pasa drogowego, zajętej na prawach wyłączności za każdy dzień – 0,10 zł netto.
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,
ul. Prezydenta F. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.
Cas załatwienia
sprawy
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Wydanie zezwolenia bądź odmowa jego wydania następuje
w drodze decyzji administracyjnej (drogi kategorii gminnej). W przypadku dróg wewnętrznych zezwolenie następuje w drodze umowy cywilno – prawnej.

Tryb odwoławczy Drogi kategorii gminnej: w sprawie przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Drogi wewnętrzne: sprawy mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Miasta.

Podstawa prawna Drogi kategorii gminnej: art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4, ust. 3, ust. 4, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1264); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257); podstawą naliczenia opłaty jest Uchwała nr XXIII/287/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 24, poz. 170  tekst jednolity z późn. zm.)

Uwagi Handel sezonowy może być prowadzony w okresie od 15 kwietnia do 15 października,
od 30 października do 2 listopada (ul. Kątna i ul. Karola Libelta), 15 grudnia – 31 grudnia,
8 marca oraz w okresie Świąt Wielkanocnych nie dłużej niż 14 dni.
Przyznawanie miejsc handlowych przy cmentarzach w okresie Święta Zmarłych odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 208/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie prowadzenia handlu sezonowego na drogach będących własnością Miasta, stanowiącym Regulamin przydziału i zajęcia miejsc handlowych przy cmentarzach
(z późn. zm.).
Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi lub zajęcie
z przekroczeniem terminu bądź powierzchni określonej w zezwoleniu skutkuje wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 10-krotności należnej opłaty.


Wytworzył: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014, 13:32:26)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (28 maja 2018, 11:41:22)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2452

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij