Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia stoiska handlowego sezonowego

Rodzaj sprawyZezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia stoiska handlowego sezonowego
Wymagane
dokumenty
We wniosku określa się imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia), powierzchnię, termin zajęcia.
Do wniosku należy dołączyć:
1) plan sytuacyjny pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500 z oznaczeniem lokalizacji,
2) projekt graficzny stoiska (za wyjątkiem stoisk lokalizowanych przy cmentarzach w okresie Święta Zmarłych),
3) oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub pochodzeniu sprzedawanych produktów z własnej działalności wytwórczej.
W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje właściciel obiektu, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia,
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,
ul. Prezydenta F. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Opłaty1) za usytuowanie stoiska handlowego
 
– 0,40 zł za 1 m² powierzchni zajętego terenu za każdy dzień,
2) za usytuowanie stoiska handlowego przy ul. Karola Libelta oraz Kątnej w okresie od 30 października do 2 listopada w celach związanych ze sprzedażą zniczy, kwiatów itp.:
- przy zajęciu 2 - 4m² pasa drogowego – 20 zł,
- przy zajęciu 5 - 6m² pasa drogowego – 50 zł,
- przy zajęciu 7 – 8m² pasa drogowego – 70 zł,
- przy zajęciu 9 - 10m² pasa drogowego – 90 zł,
- przy zajęciu 11 - 12m² pasa drogowego – 100 zł.
Podstawą naliczenia opłaty jest Uchwała nr XXIII/287/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 24, poz. 170  tekst jednolity z późn. zm.)

Konto do wpłat z tytułu opłat drogowych: Bank PKO SA rachunek
nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia
nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.
Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Podstawa prawnaArt. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1264); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096);
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Inne informacjeHandel sezonowy może być prowadzony w okresie:
- od 15 kwietnia do 15 października,
- od 30 października do 2 listopada (ul. Kątna i ul. Karola Libelta),
- 15 grudnia – 31 grudnia,
- 8 marca,
- w okresie Świąt Wielkanocnych nie dłużej niż 14 dni.
Przyznawanie miejsc handlowych przy cmentarzach w okresie Święta Zmarłych odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 183/2013 Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie prowadzenia handlu sezonowego na drogach będących własnością Miasta, stanowiącym Regulamin przydziału i zajęcia miejsc handlowych przy cmentarzach
zmienionego zarządzeniem nr 233/2015.
Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi lub zajęcie z przekroczeniem terminu bądź powierzchni określonej w zezwoleniu skutkuje wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 10-krotności należnej opłaty.
Załączniki Wniosek o zajęcie pasa drogowego - handel sezonowy (32kB) word
wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa dr. publicznej - cmentarze (31kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (18kB) word


Wytworzył: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014, 13:32:26)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (11 lutego 2019, 09:27:08)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2708

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij