Wnioskowanie o uzyskanie mieszkania komunalnego

Komórka
realizująca

Wydział Gospodarki Lokalowej

Rodzaj sprawy
Wnioskowanie o uzyskanie mieszkania komunalnego, socjalnego lub zamiennego
Wymagane
dokumenty
Prawidłowo wypełniony wniosek
Dokumenty do
pobrania

wniosek o uzyskanie lokalu (117kB) word
oświadczenie o stanie majątkowym (14kB) word
deklaracja o dochodach (17kB) word
Opłaty
Nie podlega
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Do 30 dni
Tryb odwoławczy
----------
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
Uchwała nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia
Uwagi
Osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne winny złożyć wniosek o jego przyznanie (do pobrania w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli lub powyżej w załączniku). Wniosek wraz z załączonymi oświadczeniami powinien być wypełniony i potwierdzony przez  administrację (właściciela) budynku, w którym wnioskodawca zamieszkuje. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie mieszkania, winien dołączyć wypełnioną deklarację o wysokości dochodów rodziny.  

metryczka


Wytworzył: Mariusz Prus (26 czerwca 2014)
Opublikował: Mariusz Prus (26 czerwca 2014, 13:39:20)

Ostatnia zmiana: Mariusz Prus (4 czerwca 2020, 12:26:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12438