Zgłoszenie mieszkania do zamiany, zamiany dobrowolne pomiędzy stronami

Komórka
realizująca

Wydział Gospodarki Lokalowej

Rodzaj sprawy
Zgłoszenie mieszkania do zamiany, zamiany dobrowolne pomiędzy stronami
Wymagane
dokumenty
Prawidłowo wypełniony wniosek
Dokumenty do
pobrania
wniosek o zamianę lokalu (53kB) word
Opłaty
Nie podlega
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
do 30 dni
Tryb odwoławczy
----------
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
Uchwała nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia.
Uwagi
Osoby, które chcą dokonać zamiany lokalu, zobowiązane są do złożenia wniosku. Oferty zamian wywieszane są na tablicy informacyjnej Wydziału Gospodarki Lokalowej. Najemcy lokali, z których co najmniej jeden pozostaje w dyspozycji tut. Urzędu, zobowiązani są do jednoczesnego złożenia wniosków
( do pobrania w Biurze Obsługi  interesantów
i Kontroli lub powyżej w załączniku) 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Prus (26 czerwca 2014)
Opublikował: Mariusz Prus (26 czerwca 2014, 13:15:25)

Ostatnia zmiana: Mariusz Prus (10 stycznia 2020, 10:26:53)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2520