Wnioskowanie o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego z uwagi na zgon dotychczasowego najemcy.

Komórka
realizująca

Wydział Gospodarki Lokalowej

Rodzaj sprawy
Wnioskowanie o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego z uwagi na zgon dotychczasowego najemcy
Wymagane
dokumenty
Akt zgonu głównego najemcy
Dokumenty do
pobrania
----------

Opłaty
Nie podlega
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Do 30 dni
Tryb odwoławczy
----------
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
Uchwała nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia.
Uwagi
W przypadku zgonu dotychczasowego najemcy, jego zstępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposabiające albo przysposobione oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim
z najemcą, mieszkającym z nim stale do chwili jego śmierci, mają prawo
do złożenia wniosku o uzyskanie tytułu prawnego do tego lokalu.
Należy przedłożyć odręcznie napisany wniosek w tej sprawie i dołączyć
do niego akt zgonu najemcy.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Prus (26 czerwca 2014)
Opublikował: Mariusz Prus (26 czerwca 2014, 11:27:07)

Ostatnia zmiana: Mariusz Prus (7 stycznia 2020, 14:29:41)
Zmieniono: Aktaulizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1246