Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
Wymagane 
dokumenty
Wniosek o zameldowanie, formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Dokumenty do
pobrania
Zgłoszenie pobytu stałego (223kB) pdf
Zgłoszenie pobytu czasowego (219kB) pdf
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia
Podstawa 
prawna
- art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
Uwagi
-

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 20:28:56)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (9 grudnia 2020, 08:33:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2969