Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wymagane 
dokumenty
Wniosek 
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (32kB) word
Opłaty
Brak opłaty za wniosek
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Do 30 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia
Podstawa 
prawna
ustawa z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)
Uwagi

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia. 

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 12:14:25)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (8 stycznia 2020, 14:14:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1685