Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
Wymagane 
dokumenty
Wniosek, dowód uiszczenia opłaty
Dokumenty do
pobrania
Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej (27kB) word
Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
W ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Podstawa 
prawna
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
Uwagi

Udostępniane są dane z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Inowrocławia. Z dniem 20 grudnia 2011 r. wpisy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą i wpisy zgłoszenia jej zawieszenia zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (21 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (21 czerwca 2014, 20:04:45)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (4 marca 2020, 08:51:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2773