Zaświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Zaświadczenie dot. prowadzenia działalności gospodarczej

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zaświadczenie dot. prowadzenia działalności gospodarczej
Wymagane 
dokumenty
Wniosek, dowód uiszczenia opłaty
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (26kB) word
Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Do 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Podstawa
prawna
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
Uwagi

Udostępniane są dane z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Inowrocławia. Z dniem 20 grudnia 2011 r. wpisy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą i wpisy zgłoszenia jej zawieszenia zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (21 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (21 czerwca 2014, 19:17:00)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (4 marca 2020, 08:51:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1509