Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Wpis przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiana wpisu oraz innych danych, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej i wykreślenie przedsiębiorcy
Wymagane 
dokumenty
Wniosek wraz z załącznikami
Dokumenty do
pobrania

Opłaty
Brak opłat
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Złożony wniosek, nie później niż następnego dnia roboczego od daty jego złożenia zostaje przekształcony w dokument elektroniczny i przesyłany do ministra właściwego do spraw gospodarki jako organu ewidencyjnego
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Podstawa prawna
Konstytucja Biznesu:
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.),
-ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1291 ze zm.),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 648),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1079, ze zm.),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

Uwagi

Wniosek w wersji papierowej składany jest osobiście lub przez pełnomocnika. 
Przedsiębiorca ze strony internetowej ministra właściwego do spraw gospodarki pobiera wszelkie dane dotyczące wpisu własnego lub innych przedsiębiorców.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (21 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (21 czerwca 2014, 16:52:03)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (3 lutego 2020, 08:55:27)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5828