Komisja Rewizyjna

Skład osobowy:
Magdalena Łośko - przewodnicząca

Członkowie:
Grzegorz Kaczmarek
Andrzej Kieraj
Grzegorz Piński

Zakres obowiązków:
- kontrola działalności Prezydenta Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osiedli,
- opiniowanie wykonania budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium,
- opiniowanie projektów uchwał przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady,
- badanie i wyjaśnianie skarg, do rozpatrzenia których właściwa jest Rada.

metryczka


Wytworzył: Ewa Dzikowska (16 grudnia 2010)
Opublikował: Ewa Dzikowska (16 grudnia 2010, 13:12:48)
Podmiot udostępniający: Miasto Inowrocław

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1674