Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna)

Skład osobowy:
Magdalena Waloch - przewodnicząca

członkowie:
Grażyna Dziubich
Magdalena Łośko
Tomasz Marcinkowski

Do zadań Komisji należy:
- opiniowanie projektów uchwał w sprawach Statutu Miasta Inowrocławia i statutów jednostek pomocniczych,
- opiniowanie projektów uchwał w sprawach nadawania nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- występowanie do Rady Miejskiej Inowrocławia z wnioskami w ww. sprawach.

metryczka


Wytworzył: Ewa Dzikowska (16 grudnia 2010)
Opublikował: Ewa Dzikowska (16 grudnia 2010, 14:25:04)
Podmiot udostępniający: Miasto Inowrocław

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1612