Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska

Skład osobowy:
Marek Bartkowicz - przewodniczący

członkowie:
Zdzisław Błaszak
Tomasz Marcinkowski
Maria Stępniowska
Kamil Tarczewski

Zakres obowiązków:
Do zakresu działania Komisji należą sprawy:
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- utrzymania czystości i porządku w Mieście,
- ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej,
- ochrony przyrody,
- gospodarki odpadami,
- zieleni i zadrzewień.

metryczka


Wytworzył: Ewa Dzikowska (13 grudnia 2008)
Opublikował: Ewa Dzikowska (12 grudnia 2008, 09:06:34)
Podmiot udostępniający: Miasto Inowrocław

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1537