Komisja Rewizyjna

Skład osobowy:
Krzysztof Boniek - przewodniczący

członkowie:
Grzegorz Kaczmarek
Halina Peta
Rafał Lewandowski
Anna Trojanowska

Zakres obowiązków:
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrola działalności Prezydenta Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osiedli,
- opiniowanie wykonania budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium,
- opiniowanie projektów uchwał przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady,
- badanie i wyjaśnianie skarg, do rozpatrzenia których właściwa jest Rada.

metryczka


Wytworzył: admin (13 grudnia 2008)
Opublikował: Ewa Dzikowska (12 grudnia 2008, 09:06:34)
Podmiot udostępniający: Miasto Inowrocław

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2284