Struktura organizacyjna

d styltr style="background-color: #f3f2f2;">>tr style="background-color: #f3f2f2;">tr style="background-color: #f3f2f2;">>tr style="background-color: #d1d1d1;">
Prezydent - Ryszard Brejza
I Zastępca Prezydenta - Wojciech Piniewski
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Naczelnik - Romuald Kaiser
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Iwona Ogrodniczek - Podinspektor
Magdalena Śliwińska - Podinspektor
Agnieszka Frontczak - Inspektor
Katarzyna Wolinska - Inspektor
Agnieszka Jaworowska - Inspektor
Katarzyna Komorowska - Inspektor
Joanna Starczewska - Inspektor
Katarzyna Dragon - Referent
Karolina Budna - Referent
Referat Planowania Przestrzennego
Romuald Cilski - Kierownik Referatu
Kamil Bębnista - Podinspektor
Tomasz Łączkowski - Podinspektor
Wioleta Moderska - Podinspektor
Elżbieta Rasała - Podinspektor
Damian Facalusiak - Inspektor
Michał Magrian - Pracownik I stopnia
Wydział Oświaty i Sportu
Naczelnik - Magdalena Kaiser
Krystyna Szafrańska - Podinspektor
Jolanta Bauk - Inspektor
Anna Dobecka - Inspektor
Ewa Florczyk - Podinspektor
Magdalena Szymańska - Podinspektor
Halina Brzykcy - Inspektor
Iwona Olejniczak-Matuszak - Podinspektor
Małgorzata Wójcik - Podinspektor
Monika Dąbrowska - Inspektor
Anna Adamczyk - Referent
Karolina Drzewiecka - Pomoc administracyjna
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Naczelnik - Grzegorz Gąsiorek
Referat Spraw Społecznych
Monika Michalczyk - Kierownik Referatu
Agnieszka Wiśniewska - Pomoc administracyjna
Marzena Kalczyńska-Mbamu - Inspektor
Magdalena Oczachowska - Pomoc administracyjna
Agata Szymanowska - Referent
Katarzyna Prus - Referent
Karolina Jędrasik - Referent
Beata Świercz - Inspektor
Sylwia Leszczyńska - Inspektor
Artur Chodorowski - Pomoc administracyjna
Maria Piechocka - Inspektor
Zofia Pawlak - Podinspektor
Przemysław Kwiatkowski - Inspektor
Beata Czyżniejewska - Inspektor
Artur Pietrzak - Inspektor
Anna Kosmalska - Inspektor
Ilona Kozłowska - Inspektor
Anna Stempińska - Referent
Joanna Sobkowiak - Pomoc administracyjna
Natalia Starybrat - Referent
Dawid Rożniakowski - Pomoc administracyjna
Anna Żurawska - Pracownik I stopnia
Aneta Czekała - Pracownik I stopnia
Magdalena Górka - Pracownik I stopnia
Katarzyna Siedlecka - Pracownik I stopnia
Referat Promocji Zdrowia
Leszek Bogdanowicz - Podinspektor
Wojciech Steinborn - Inspektor
Monika Katulska - Pomoc administracyjna
Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik - Ewa Dekańska
Renata Gołkowska - Inspektor
Małgorzata Zdzieszek - Referent
Marta Zielińska - Referent
Justyna Anuszkiewicz - Referent
Emilia Świtała - Podinspektor
Marzanna Szczeszak - Inspektor
Dorota Walczak - Inspektor
Małgorzata Niemczak - Inspektor
Ewa Zdziarska - Podinspektor
Sandra Pietrzak - Referent
Justyna Stroniawska - Referent
Alicja Łozowicz - Podinspektor
Urszula Lewandowska - Inspektor
Joanna Dekańska - Inspektor
Sylwia Grykałowska - Podinspektor
Karolina Jeska - Pracownik I stopnia
Wiesława Wojciechowska - Inspektor
Robert Nawrocki - Inspektor
Dorota Gorzelańczyk - Inspektor
Wydział Gospodarki Lokalowej
Naczelnik - Alicja Sobczak
Mariusz Prus - Inspektor
Iwona Michalak - Inspektor
Patrycja Nowak - Referent
Marta Wojciechowska - Inspektor
Małgorzata Majewska - Inspektor
Mirosława Michalska - Inspektor
Wanda Wysocka - Podinspektor
Teresa Konowalska - Inspektor
Wanda Szarek-Jankowska - Podinspektor
Karolina Pytyńska - Inspektor
Violetta Moks - Inspektor
Paulina Frątczak - Pomoc administracyjna
Monika Kozioł - Pracownik I stopnia
Katarzyna Drewicz - Podinspektor
Dariusz Białka – Inspektor
Alicja Żak - Inspektor
Igor Wojciechowski - Pracownik I stopnia
II Zastępca Prezydenta - Ewa Witkowska
Biuro Obsługi Inwestorów
Dyrektor - Artur Grobelski
Łukasz Tylkowski - Podinspektor
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
Naczelnik - Michał Jaśtak
Referat Inwestycji
Karol Mleczko - Kierownik Referatu
Zygmunt Szczepański - Inspektor
Tomasz Płotkowiak - Inspektor
Bogumił Rochowiak - Podinspektor
Małgorzata Gołębiewska - Inspektor
Krzysztof Bik - Podinspektor
Jacek Orzechowski - Inspektor
Bartłomiej Jędrzejewski - Pracownik I stopnia
Referat Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
Anna Rozesłaniec - Kierownik Referatu
Anna Lewandowska -Referent
Jolanta Andrysiak - Inspektor
Barbara Pawelczyk - Inspektor
Kamila Rochowiak - Inspektor
Katarzyna Stachorowska - Inspektor
Elżbieta Oczkoś - Inspektor
Małgorzata Urbaniak- Referent
Wydział Dróg i Transportu
Naczelnik - Bogusława Mikołajczak
Referat Transportu
Kamila Seget - Podinspektor
Kamila Baranowska - Podinspektor
Marta Walaszczyk - Pracownik I stopnia
Referat Dróg
Agnieszka Filipiak - Kierownik Referatu
Kamila Sawiel - Inspektor
Anna Larecka - Referent
Ryszard Radzikowski - Podinspektor
Stanisław Milecki - Inspektor
Paulina Michalczyk-Gmińska - Podinspektor
Paulina Kleinschmidt - Pomoc administracyjna
Maciej Paciorek - Pomoc administracyjna
Kamil Bogdanowicz - Referent
Artur Bilski - Referent
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Naczelnik - Urszula Marczewska
Referat Gospodarki Komunalnej
Katarzyna Bachorska - Kierownik Referatu
Monika Miklas - Referent
Adriana Leszczyńska - Pracownik I stopnia
Anita Kutnik - Podinspektor
iwona Pawlak - Pracownik I stopnia
Joanna Ryfczyńska - Inspektor
Beata Owczarzak - Podinspektor
Łukasz Bardziński - Inspektor
Anna Smyka -Referent
Referat Środowiska i Rolnictwa
Kamila Michalak - Kierownik Referatu
Magdalena Kwiatkowska - Pracownik I stopnia
Alina Konopa - Referent
Dorota Niedźwiecka – Referent
Karolina Tokarska - Referent
Hanna Rydzik - Pracownik I stopnia
Małgorzata Bukowska - Inspektor
Karolina Przeczewska - Inspektor
Referat Gospodarowania Odpadami
Joanna Stejter - Kierownik Referatu
Monika Sokołowska – Inspektor
Jolanta Rucińska - Inspektor
Agata Siemianowska – Podinspektor
Ewa Grabowska – Podinspektor
Alicja Domańska – Podinspektor
Joanna Antczak – Podinspektor
Dagmara Fajok – Referent
Katarzyna Dziedzic - Pracownik I stopnia
Edyta Brzezińska - Pracownik I stopnia
Zespół Zamówień Publicznych
Urszula Borkowska - Główny specjalista
Anna Mitkiewicz - Inspektor
Katarzyna Kaczmarek - Referent
Sekretarz - Piotr Strachanowski
Wydział Organizacyjny i Informatyki
Naczelnik - Maciej Piątkowski
Referat Organizacyjny
Małgorzata Bartoszcze - Kierownik referatu
Wojciech Malinowski - Inspektor
Marta Tuszyńska - Inspektor
Justyna Gaczkowska - Inspektor
Renata Kubiak - Pomoc administracyjna
Adrianna Jankowska - Pomoc administracyjna
Marzanna Pierańska - Inspektor
Paulina Kozłowska - Inspektor
Halina Burdyna - Referent
Monika Gwiżdż - Inspektor
Iwona Sadowska - Podinspektor
Paweł Nijak - Inspektor
Anna Hałas - Podinspektor
Iwona Laskowska - Referent
Aleksandra Golińska - Pomoc administracyjna
Beata Kuczyńska - Podinspektor
Magdalena Olszewska - Pracownik I stopnia
Marta Ciążkowska - Referent
Referat Informatyki
Jarosław Osiński - Kierownik Referatu
Marcin Kamiński - Młodszy referent
Tomasz Świercz - Inspektor
Robert Wawer - Podinspektor
Sebastian Nawrot - Informatyk
Patryk Szyperski - Młodszy referent
Robert Stasierowski - Pomoc administracyjna
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
Naczelnik - Łukasz Pilachowski
Anna Zielińska - Inspektor
Ewa Starybrat - Inspektor
Magdalena Bezrudczyk - Inspektor
Danuta Firkowska - Inspektor
Dorota Bartoszak - Podinspektor
Renata Bagińska - Inspektor
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
Aleksandra Sibora - Naczelnik
Karolina Janikowska - Pomoc administracyjna
Ewelina Słowińska - Pomoc administracyjna
Alicja Ślesińska - Inspektor
Magdalena Nowicka - Inspektor
Justyna Smolik - Inspektor
Paulina Adamczewska - Referent
Maria Urbaniak - Podinspektor
Alicja Stempinska - Podinspektor
Barbara Straszewska - Inspektor
Joanna Kuzara - Podinspektor
Katarzyna Gołębiewska - Podinspektor
Magdalena Golińska - Inspektor
Eliza Poturalska- Inspektor
Ilona Michalska - Inspektor
Biuro Rady Miejskiej
Piotr Eichstaedt - Naczelnik
Maria Legwińska - Podinspektor
Dorota Trojanowska - Inspektor
Agnieszka Bardzińska - Podinspektor
Skarbnik - Grażyna Filipiak
Wydział Budżetowo - Finansowy
Naczelnik - Mariola Styperek
Referat Dochodów Budżetowych
Alicja Zimmer - Kierownik Referatu
Marta Woźniak - Referent
Justyna Ziółkowska - Referent
Katarzyna Jaworska - Referent
Iwona Filipiak - Referent
Barbara Hutek - Inspektor
Maria Jaworska - Inspektor
Danuta Kozłowska - Podinspektor
Karolina Kanarek - Podinspektor
Małgorzata Bugno - Inspektor
Anna Kopieniak - Podinspektor
Anna Jurkowska - Inspektor
Joanna Wikarska - Referent
Joanna Wieruszewska - Podinspektor
Magdalena Wiśniewska - Inspektor
Beata Buch - Inspektor
Anna Kurowska - Inspektor
Paulina Łazur - Młodszy referent
Monika Bukała - Referent
Magdalena Klucznik - Inspektor
Marlena Wiktorska - Inspektor
Wanda Stec – Inspektor
Joanna Kurczewska-Szczerba – Podinspektor
Justyna Kibic - Referent
Referat Wydatków Budżetowych
Beata Lemańska - Kierownik Referatu
Małgorzata Sosnowska - Referent
Katarzyna Tepper - Pomoc administracyjna
Ewa Kamola - Pomoc administracyjna
Monika Safian - Inspektor
Marzena Lewandowska - Inspektor
Małgorzata Maćkowiak - Podinspektor
Małgorzata Kręcichwost - Podinspektor
Małgorzata Gimińska - Inspektor
Teresa Komór-Tuszyńska - Referent
Katarzyna Góralska - Referent
Justyna Jaworska - Referent
Katarzyna Zelmanowska - Podinspektor
Iwona Jasińska - Pracownik I stopnia
Stanowisko ds. Planowania Budżetowego
Marta Połeć - Referent
Agnieszka Sarnecka-Przygocka - Inspektor
Barbara Kawalerska - Podinspektor
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Magdalena Klimek - Naczelnik
Referat Kultury i Promocji
Beata Zarzycka - Inspektor
Małgorzata Sułkowska - Podinspektor
Monika Bednarek - Podinspektor
Katarzyna Dominiak - Podinspektor
Izabela Kwiatkowska- Pracownik I stopnia
Paweł Poliwka – Referent
Referat Komunikacji Społecznej
Adriana Herrmann - Kierownik Referatu
Jarosław Hejenkowski - Referent
Przemysław Woltman - Pracownik I stopnia
Urząd Stanu Cywilnego
Jacek Nijak - Kierownik
Mariola Drogowska - Zastępca Kierownika
Katarzyna Burszewska-Drzewiecka - Inspektor
Anna Borkowska - Podinspektor
Agnieszka Maciejewska - Inspektor
Katarzyna Wieczorek - Inspektor
Iwona Przybylska - Inspektor
Ewelina Piotrowska- Pracownik I stopnia
Katarzyna Marciniak - Pracownik I stopnia
Komenda Straży Miejskiej
Zdzisław Feit - Komendant
Małgorzata Bąkowska - Starszy inspektor
Marta Walczak - Pomoc administracyjna
Wioletta Zasada - Pomoc administracyjna
Sławomir Michalik - Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego
Maciej Wikarski - Starszy inspektor
Arkadiusz Nowak - Starszy inspektor
Anna Sikorska - Inspektor
Sylwia Przebieracz - Kierownik Referatu Prewencji
Roman Raczkowski - Starszy inspektor
Zespół Kontroli Finansowej
Alicja Kuberska - Podinspektor
Alicja Batkowska - Podinspektor
Biuro Prawne
Maria Kręc - Naczelnik
Edyta Matusiak -Inspektor
Anna Budna - Radca Prawny
Marcin Ciemny-Dobecki - Radca Prawny
Natalia Ślesińska - Referent
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
Halina Walczak - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Beata Roszak - Inspektor
Agnieszka Czaplewska - Inspektor
Marek Łasak - Inspektor
Mirella Stefańska - Audytor Wewnętrzny
Karol Legumina - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Daniel Jańczak - Inspektor Ochrony Danych
Adam Gil - Stanowisko ds.bhp i ppoż.

Wytworzył: Robert Wawer (16 października 2013)
Opublikował: rm (16 października 2013, 10:35:01)

Ostatnia zmiana: Halina Burdyna (25 maja 2018, 08:09:49)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 96667

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij