Zaprojektowanie, wykonanie, montaż wraz z transportem figur kwiatowych na terenie Miasta Inowrocławia.


Miasto Inowrocław: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa zamierza udzielić zamówienia na: zaprojektowanie, wykonanie, montaż wraz z transportem figur kwiatowych na terenie Miasta Inowrocławia w kształcie:
1)   Skrzypiec: wys. metalowej wzniesionej konstrukcji wraz z wypełnieniem (podłożem dla roślin) wewnątrz wzmocnienie z profilu 50x30 mm, całość wykonana z prętów stalowych o średnicy 6-10 mm (mierzona w pionie) – 2,4-2,6 m, szerokość ok. 1,5 m
2) Sowy: wys. metalowej konstrukcji wraz z wypełnieniem (podłożem dla roślin) -2,40-2,60 m  (dodatkowo wys. roślin), wewnątrz wzmocnienie z profilu 50x30 mm całość wykonana z prętów stalowych o średnicy 6-10 mm, szerokość 1,20-1,30 m;
- Wykonanie konstrukcji w wersji 3D;
- Rośliny przeznaczone do obsady w ilości, z zastosowaniem gatunków zapewniających całkowite obsadzenie konstrukcji oraz uzyskania pożądanej kolorystyki, zgodnie z zaprojektowaną przez Wykonawcę wizualizacją (projektem), która wcześniej zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji;
- Rośliny jednoroczne gatunki po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym;
- Rośliny wieloletnie gatunki po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym;
- Sadzonki roślin mają być: jednolite w całej partii; zdrowe i niezwiędnięte. Sadzonki roślin powinny być rozkrzewione i charakteryzować się gęstym ulistnieniem, posiadać, co najmniej 1 kwiat; pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, bryła korzeniowa dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Sadzonki kwiatów nie będą odebrane przez Zamawiającego, jeżeli będą posiadały następujące wady:
a) zwiędnięte liście i kwiaty,
b) uszkodzone pąki kwiatowe, łodygi, liście i korzenie,
c) oznaki chorobowe,
d) ślady żerowania szkodników.

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2016 r.       
               
O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu oraz montowaniu figur kwiatowych 3D i dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w ogrodnictwie w zakresie wykonywania figur kwiatowych.
Zamawiający wezwie wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę do przedstawienia dowodów, tj.:
1)   posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w ogrodnictwie w zakresie wykonywania figur kwiatowych. 

Wykonawców zainteresowanych tym zamówieniem proszę o zgłoszenie się na adres e-mail: umarczewska@inowroclaw.pl do dnia 28.01.2016 r. do godz. 15:00.
W zgłoszeniu proszę podać nazwę firmy, adres, nr telefonu, adres elektroniczny. Wykonawca, który dokona zgłoszenia będzie zaproszony do założenia oferty.

metryczka


Wytworzył: Przemysław Bysikiewicz (20 stycznia 2016)
Opublikował: Przemysław Bysikiewicz (20 stycznia 2016, 10:12:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 710