Oświetlenie placu zabaw dla dzieci, placu z urządzeniami siłowni, mini boiska oraz ciągów pieszych i części parkingu przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu

1) ogłoszenie o zamówieniu (28kB) word
2) opis przedmiotu zamówienia (146kB) word
3) projekt budowlany - opis techniczny (46kB) word
4) projekt budowlany, rys. obliczenie spadku napięcia (84kB) pdf
5) projekt budowlany, rys. schemat zasilania (57kB) pdf
6) projekt budowlany, rys. schemat rozdzielnicy oświetlenia SO3 (63kB) pdf
7) projekt budowlany, rys. schemat zasadniczy oświetlenia ulicy (49kB) pdf
8) projekt budowlany, rys. montaż szafki SO3 (53kB) pdf
9) projekt budowlany, rys. mapa do celów projektowych (189kB) pdf
10) projekt budowlany, rys. plan instalacji oświetlenia (2791kB) jpg
11) projekt budowlany - zestawienie materiałów (72kB) word
12) warunki techniczne (pliki spakowane zip-7) (4113kB) plik
13) informacja BIOZ (158kB) pdf
14) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (6496kB) pdf
15) przedmiar robót - branża elektryczna (157kB) pdf
16) przedmiar robót - branża drogowa (82kB) pdf
17) wyjaśnienie i zmiana opisu pz - 29.10.2014 r. (29kB) word
18) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.11.2014 r. (106kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Bysikiewicz (23 października 2014)
Opublikował: Przemysław Bysikiewicz (23 października 2014, 13:05:27)

Ostatnia zmiana: Przemysław Bysikiewicz (6 listopada 2014, 13:03:39)
Zmieniono: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.11.2014 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2171