Przebudowa odcinka ulicy Juliusza Trzcińskiego od skrzyżowania z ul. Leona Czarlińskiego do budynku przy ul. Jesionowej 41 w Inowrocławiu

1) ogłoszenie o zamówieniu (44kB) word
2) opis przedmiotu zamówienia (179kB) word
3) projekt budowlany (pliki spakowane zip-7) (3211kB) plik
4) projekt budowlany - warunki techniczne, uzgodnienia,opinie (pliki spakowane zip-7) (2248kB) plik
5) projekt czasowej organizacji ruchu (pliki spakowane zip-7) (3860kB) plik
6) projekt stałej organizacji ruchu (4637kB) pdf
7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (749kB) pdf
8) przedmiar robót (87kB) pdf
9) wzór kosztorysu ofertowego (95kB) pdf
10) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1406kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Bysikiewicz (28 września 2016)
Opublikował: Przemysław Bysikiewicz (28 września 2016, 15:08:57)

Ostatnia zmiana: Przemysław Bysikiewicz (11 października 2016, 11:27:15)
Zmieniono: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 11.10.2016 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1853