Oświetlenie odcinka ul. Nowej w Inowrocławiu od ul. Transportowca do ul. Stanisława Przybyszewskiego

1) ogłoszenie o zamówieniu (42kB) word
2) opis przedmiotu zamówienia (149kB) word
3) projekt budowlany - opis techniczny (45kB) word
4) projekt budowlany, cz. rysunkowa (pliki spakowane zip-7) (507kB) plik
5) projekt budowlany - opinie, warunki, uzgodnienia (pliki spakowane zip-7) (1169kB) plik
6) informacja BIOZ (129kB) pdf
7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (30kB) word
8) wzór kosztorysu ofertowego (73kB) pdf
9) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1571kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Bysikiewicz (28 lipca 2016)
Opublikował: Przemysław Bysikiewicz (28 lipca 2016, 10:17:20)

Ostatnia zmiana: Przemysław Bysikiewicz (11 sierpnia 2016, 15:15:33)
Zmieniono: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 11.08.2016 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 966