Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1.    Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

2.    Nazwa i adres organizatora przewozów
Miasto Inowrocław, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Inowrocławia
Adres:
Miasto Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.

3.    Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o. o. w Inowrocławiu jako podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dot. usług publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

4.    Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Inowrocławia. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na liniach autobusowych nr : 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 27, 28.

5.    Przewidywana data rozpoczęcia usług.
Przewidywana data zawarcia umowy dla usług opisanych w niniejszym ogłoszeniu nastąpi w dniu 1 lipca 2015 r.

6.    Zmiana informacji.
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7.    Miejsce zamieszczenia ogłoszenia.
-    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
-    Biuletyn Informacji Publicznej – www.bip.inowroclaw.pl,
-    Tablica informacyjna Urzędu Miasta Inowrocławia,
-    Strona internetowa organizatora.

metryczka


Wytworzył: Dorota Bartoszak (30 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (30 czerwca 2014, 14:53:28)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (14 stycznia 2020, 13:14:31)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2073