Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej na działkach o nr: 3/6, 5/6, 6/2 ark. 79 obr. 6 położonych w przy ul. Solnej w Inowrocławiu (2)

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji towarzyszącej (5029kB) pdf
Załącznik nr I - granice terenu objętego wnioskiem (4757kB) pdf
Załącznik nr VII - opracowanie graficzne obrazujące odległość wnioskowanej inwestycji od przystanku komunikacyjnego, szkoły podstawowej, przedszkola, urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu (4097kB) pdf

Załącznik nr 1 - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (4645kB) pdf
Zagospodarowanie terenu (3935kB) pdf
Wizualizacja (rys. nr A-4, A-5, A-6, A-7, A-8) (4448kB) pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami, o których mowa w art. 4 pkt 1-12 (918kB) pdf

Załącznik nr A - uprawnienia do sporządzenia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej (4985kB) pdf

Zaświadczenie Prezydenta o możliwości przyjęcia nowych uczniów do pobliskich szkół podstawowych oraz dzieci do placówek wychowania przedszkolnego (1679kB) pdf

Pismo Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A. dot. opinii geologiczno- górniczej (1223kB) pdf

Klauzula RODO (76kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lange - Bednarko sp. z o.o., pełnomocnik: Pracownia Architektoniczna (14 listopada 2019)
Opublikował: Elżbieta Rasała (2 grudnia 2019, 11:30:02)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Rasała (16 stycznia 2020, 08:24:41)
Zmieniono: Przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846