UCHWAŁA NR XXXII/460/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania


UCHWAŁA NR XXXII/460/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 22 kwietnia 2013 r. (39kB) word
UCHWAŁA NR XXXII/460/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 22 kwietnia 2013 r. /podpisana/ (57kB) plik

metryczka


Wytworzył: Maria Legwinska (25 kwietnia 2013)
Opublikował: edzikowska (25 kwietnia 2013, 09:10:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492