Uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XXXI/396/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław. Data obowiązywania: od 2005-05-25.


tresc_dokumentu.doc (62kB) plik

metryczka


Opublikował: admininowr (25 lutego 2009, 15:06:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437