Uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XV/231/2008 z 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków oblicznia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław w 2008 r. Data obowiązywania: od 2008-04-07.


u,_uz_231.doc.sig (92kB) plik
u,_uz_231.doc (88kB) word
tresc_dokumentu.doc (62kB) plik

metryczka


Opublikował: admininowr (25 lutego 2009, 16:11:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305