UCHWAŁA NR XLVI/658/2010 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 27 września 2010 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 155 z 14 października 2010 r., poz. 1937


UCHWAŁA NR XLVI/658/2010 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 27 września 2010 r. (76kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Legwinska (30 września 2010)
Opublikował: edzikowska (30 września 2010, 13:37:41)

Ostatnia zmiana: mlegwinska (1 października 2010, 14:29:00)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 477