XXXIV Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 lutego 2021 r.

1.Głosowanie za przyjęciem protokołu XXX sesji RMI z dnia 01.12.2020 r. (127kB) pdf
2.Głosowanie za przyjęciem protokołu XXXI sesji RMI z dnia 09.12.2020 r. (127kB) pdf
3.Głosowanie za przyjęciem protokołu XXXII sesji RMI z dnia 17.12.2020 r. (128kB) pdf
4.Głosowanie za przyjęciem protokołu XXXIII sesji RMI z dnia 22.12.2020 r. (128kB) pdf
5.Głosowanie za kandydaturą pana Grzegorza Pińskiego na sekretarza obrad. (125kB) pdf
6.Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021. (126kB) pdf
7.Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (126kB) pdf
8.Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia. (126kB) pdf
9. Głosowanie nad wnioskiem radnego Jacka Tarczewskiego o dokonanie zmiany w § 8 pkt 2) projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Miasto Inowroc (128kB) pdf
10.Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Miasto Inowrocław na 2021 r. (126kB) pdf
11.Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (125kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Kozioł (22 lutego 2021)
Opublikował: Monika Kozioł (22 lutego 2021, 09:50:43)
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44