Dotacje dla placówek niepublicznych z terenu miasta Inowrocławia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o konkursie na udzielenie dotacji niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym z terenu Miasta Inowrocławia na 2020 r.

Treść ogłoszenia (424kB) pdf

Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w zakresie edukacji ekologicznej

Formularz wniosku (52kB) word

Formularz rozliczenia otrzymanej dotacji

Formularz rozliczenia (33kB) word

UCHWAŁA NR XXXIX/555/2009 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Inowrocław, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Treść uchwały (87kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu i powołania komisji konkursowej o udzielenie dotacji placówkom oświatowo-wychowawczym z terenu Miasta Inowrocławia, na zadania w zakresie edukacji ekologicznej.

Treść zarządzenia (105kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kwiatkowska (21 stycznia 2020)
Opublikował: Magdalena Kwiatkowska (21 stycznia 2020, 12:59:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: Magdalena Kwiatkowska (21 stycznia 2020, 13:22:50)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 208