Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników - za okres od 01.07.2019 do 31.12.2019)


Wskaźnik
Jednostka stężenia
Norma
Wartość
Metoda badawcza
- Z
Barwa
mg/l Pt
BNZ 1*
5
PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 Metoda D
A Z
Odczyn pH
-
6.5-9.5
7,4
PN-EN ISO 10523:2012
A Z
Jon Amonowy
mg/l
0,5
0,17
PN-ISO 7150:2002
A Z
Azotyny
mg/l
0,5
2*
< 0,02
PN-EN 26777:1999
A Z
Azotany
mg/l
50 2*
2,16
PN-82/C-04576.08 5*
A Z
Chlorki
mg/l
250
131
PN-ISO 9297:1994
- -
Chlor wolny
mg/l
0,3
< 0,1
Procedura Merck MColortest 114978
A Z
Żelazo ogólne
ug/l
200
39
PN-ISO 6333:2001 + Ap1:2016-06
A Z
Mangan
ug/l
50
22
PB/TL-06 wydanie03 z dnia 27.07.2009 na podstawie testu Spectroquant Merck 1.14770.0001
A Z
Mętność
NTU
1
0,35
PN-en iso 7027-1:2016-09
A Z
Przewodność właściwa w temperaturze 25 stopni C
uS/cm
2500
1346
ON-EN 27888:1999
A Z
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+- 2 stopnie C po 72h
jkt 4*/1ml
BNZ 3*
26
PN-EN ISO 6222:2004
A Z
Liczba bakterii z grupy coli
jkt 4*/1ml
0
0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
A Z
Liczba Escherichia coli
jkt 4*/1ml
0
0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
A Z
Liczba Enterokoków kałowych
jkt 4*/1ml
0
0
PN-EN ISO 7899-2:2004

Więcej informacji

metryczka


Wytworzył: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (2 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Rozesłaniec (15 stycznia 2020, 08:52:16)

Ostatnia zmiana: Anna Rozesłaniec (16 stycznia 2020, 12:48:19)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 154