Strona główna  >  Zarządzenia  >  2016

Zarządzenia z 2016 roku


Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 259) starsze zarządzenia »Zarządzenie nr 259/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 30 grudnia 2016


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia polityki rachunkowości oraz zakładowych planów kont dla budżetu Miasta Inowrocławia i Urzędu Miasta Inowrocławia

Zarządzenie nr 258/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 30 grudnia 2016


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2016-2028

Zarządzenie nr 257/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 30 grudnia 2016


w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016

Zarządzenie nr 256/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 30 grudnia 2016


w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania KARTY INOWROCŁAWIANINA, wzoru karty oraz wzoru wniosku o jej wydanie

Zarządzenie nr 255/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 30 grudnia 2016


zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia

Zarządzenie nr 254/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016

Zarządzenie nr 253/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie nr 252/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień na terenie Miasta Inowrocławia, w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie nr 251/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie usługi zarządzania nieruchomościami komunalnymi, w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie nr 250/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016

Zarządzenie nr 249/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 23 grudnia 2016


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania o cenę, na dostarczenie na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych

Zarządzenie nr 248/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 23 grudnia 2016


w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia

Zarządzenie nr 247/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2016


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Inowrocławia, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie tych odpadów, w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie nr 246/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2016


w sprawie trybu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie nr 245/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2016


w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie nr 244/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2016


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

Zarządzenie nr 243/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2016


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 23/2016 na dwa wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych – referentów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia

Zarządzenie nr 242/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2016


w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016

Zarządzenie nr 241/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2016


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dwóch odcinków ulicy zbiorczej pomiędzy ulicami: Toruńską i Jacewską oraz Marulewską i Szymborską w Inowrocławiu

Zarządzenie nr 240/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów art.138o ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług pocztowych dla Miasta Inowrocławia w latach 2017-2020
Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 259) starsze zarządzenia »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij