Zarządzenie nr 3/2020Prezydenta Miasta Inowrocławiaz dnia 9 stycznia 2020zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu gospodarowania w Urzędzie Miasta Inowrocławia zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, nabytymi w drodze sprzedaży lub darowizny

Zarządzenie nr 3/2020
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 9 stycznia 2020


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu gospodarowania w Urzędzie Miasta Inowrocławia zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, nabytymi w drodze sprzedaży lub darowizny

3 - zm. zarz. - zasady i tryb gospodarowania w UMI zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego ....pdf (118kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marzanna Pierańska (9 stycznia 2020, 13:20:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90