Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 105) starsze uchwały »Uchwała nr XLV/539/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. skarg oraz określenia zakresu jej działania i składu osobowego

Uchwała nr XLV/538/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała nr XLV/537/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia

Uchwała nr XLV/536/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia

Uchwała nr XLV/535/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia

Uchwała nr XLV/534/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Plebanka i Bpa Antoniego Laubitza

Uchwała nr XLV/533/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwała nr XLV/532/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLV/531/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr XLV/530/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Uchwała nr XLV/529/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031

Uchwała nr XLV/528/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018

Uchwała nr XLIV/527/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 14 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XLIV/526/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 14 września 2018


w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Inowrocławia oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek

Uchwała nr XLIV/525/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 14 września 2018


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr XLIV/524/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 14 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031

Uchwała nr XLIV/523/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 14 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018

Uchwała nr XLIV/522/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 105) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij