Uchwała nr XXIV/246/2020RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIAz dnia 25 maja 2020w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.

Uchwała nr XXIV/246/2020
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 maja 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.
Uchwała przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (536kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maria Legwińska (26 maja 2020, 13:50:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66