Uchwała nr XIV/145/2019RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIAz dnia 23 września 2019w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwała nr XIV/145/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 23 września 2019


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (184kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maria Legwińska (24 września 2019, 14:07:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78