Uchwała nr XXXV/414/2017RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIAz dnia 27 listopada 2017w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwała nr XXXV/414/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
UCHWAŁA NR XXXV/414/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 27 listopada 2017 r. (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maria Legwińska (1 grudnia 2017, 08:29:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178