Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2020 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze uchwały »Uchwała nr XXII/237/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXII/236/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Uchwała nr XXII/235/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała nr XXII/234/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXII/233/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

Uchwała nr XXII/232/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr XXII/231/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Miasto Inowrocław na 2020 r.

Uchwała nr XXII/230/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za 2019 r.

Uchwała nr XXII/229/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2019 r.

Uchwała nr XXII/228/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Uchwała nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu.

Uchwała nr XXII/226/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. wraz z wykazem potrzeb na 2020 r.

Uchwała nr XXII/225/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033.

Uchwała nr XXII/224/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020

Uchwała nr XXI/219/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 lutego 2020


w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia

Uchwała nr XXI/218/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 lutego 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij