Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 122) starsze uchwały »Uchwała nr XXXIII/392/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia

Uchwała nr XXXIII/391/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Janusza Kusocińskiego, ks. Władysława Demskiego, Ludwika Błażka i al. Niepodległości

Uchwała nr XXXIII/390/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwała nr XXXIII/389/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XXXIII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Janusza Kusocińskiego, ks. Władysława Demskiego, Ludwika Błażka i al. Niepodległości

Uchwała nr XXXIII/387/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia

Uchwała nr XXXIII/386/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej

Uchwała nr XXXIII/385/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karola Marcinkowskiego i Metalowców

Uchwała nr XXXIII/384/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XXXIII/383/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

Uchwała nr XXXIII/382/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2017 r.

Uchwała nr XXXIII/381/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028

Uchwała nr XXXIII/380/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017

Uchwała nr XXXIII/379/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 23 października 2017


w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Uchwała nr XXXII/378/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 1 września 2017


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmian w Statucie Miasta Inowrocławia w zakresie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr XXXII/377/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 1 września 2017


w sprawie zmiany nazwy ulicy "Leona Kruczkowskiego" na "Czesława Miłosza"

Uchwała nr XXXII/376/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 1 września 2017


w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Inowrocławia

Uchwała nr XXXII/375/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 1 września 2017


w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Strategii i Promocji Miasta

Uchwała nr XXXII/374/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 1 września 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej i Nazewnictwa,określenia zakresu jej działania i składu osobowego

Uchwała nr XXXII/373/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 1 września 2017


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Inowrocławia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 122) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij