Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 63) starsze uchwały »Uchwała nr XLI/497/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2018 r.

Uchwała nr XLI/496/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2018 r.

Uchwała nr XLI/495/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na obszarze Miasta Inowrocławia trzech okręgów wyborczych dla wyborów do Rady Powiatu Inowrocławskiego

Uchwała nr XLI/493/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Kruśliwieckiej

Uchwała nr XLI/492/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwała nr XLI/491/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLI/490/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cegielnej i Andrzeja

Uchwała nr XLI/489/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwała nr XLI/488/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLI/487/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w centralnej części Osiedla „Mątwy”

Uchwała nr XLI/486/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szymborskiej, Sylwestra Ranusa i Leona Czarlińskiego

Uchwała nr XLI/485/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowej i Zygmunta Wilkońskiego

Uchwała nr XLI/484/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2017 r.

Uchwała nr XLI/483/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia za 2017 r.

Uchwała nr XLI/482/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia raportu z przeprowadzonej ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku za okres 2014 r. - 2016 r.

Uchwała nr XLI/481/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Uchwała nr XLI/480/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia”

Uchwała nr XLI/479/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Inowrocławia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLI/478/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Inowrocławia
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 63) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij