Rejestr umów z 2020 roku

2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0Lp.

259

Data zawarcia umowy: 31-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 31-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 21-09-2020
Wartość umowy brutto: 19.951,64 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie remontu chodnika przy ul. Jana Kochanowskiego

Uwagi:

Lp.

258

Data zawarcia umowy: 28-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 28-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 24-05-2021
Wartość umowy brutto: 168.510,00 zł
Podmiot umowy: RETENCJAPL, Sp. z o. o, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk
Przedmiot umowy:

Opracowanie programu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla Miasta Inowrocławia do 2035 r.

Uwagi: Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: 1) program rozwoju i rozbudowy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej do 180 dni od dnia zawarcia umowy; 2) program rozwoju i rozbudowy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowych

Lp.

257

Data zawarcia umowy: 26-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 26-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 2.091,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Solankowej na odcinku od ul. Zygmunta Wilkońskiego do al. Ratuszowej

Uwagi:

Lp.

256

Data zawarcia umowy: 20-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 20-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 1.800,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ulic Towarowej i Równinnej

Uwagi:

Lp.

255

Data zawarcia umowy: 20-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 20-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 2.000,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego polegającym na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 40 km/h na całej ul. Jagiellońskiej

Uwagi:

Lp.

254

Data zawarcia umowy: 18-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-08-2023
Wartość umowy brutto: 65.000,00 zł
Podmiot umowy: Marek Michałowski FHU NATURA, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz
Przedmiot umowy:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych gromadzonych w inowrocławskich aptekach

Uwagi:

Lp.

253

Data zawarcia umowy: 18-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 18-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-08-2020
Wartość umowy brutto: 2.780,00 zł
Podmiot umowy: Rafał Sandecki ul. Janusza Kusocińskiego 19/71, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie opinii orniotologicznej.

Uwagi:

Lp.

252

Data zawarcia umowy: 17-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 17-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 16-09-2020
Wartość umowy brutto: 3.500,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych z uwzględnieniem prawidłowości i czytelności oznakowania przejazdów

Uwagi:

Lp.

251

Data zawarcia umowy: 17-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 17-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 02-11-2020
Wartość umowy brutto: 897.208,89 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDMONT Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8 , 87-800 Włocławek
Przedmiot umowy:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” przy ul. Józefa Krzymińskiego 6 w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

250

Data zawarcia umowy: 13-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 13-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 995,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego polegającego na likwidacji przejścia dla pieszych ul. Przy Stawku

Uwagi:

Lp.

249

Data zawarcia umowy: 13-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 25-06-2021
Wartość umowy brutto: 216.049,60 zł
Podmiot umowy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o, ul. Ks. P Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Świadczenie usługi w zakresie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

248

Data zawarcia umowy: 12-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 12-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 29-11-2020
Wartość umowy brutto: 579.626,43 zł
Podmiot umowy: Szubarga Building Group Sp. z o.o.ul. Łokietka 55F/2 Sopot - lider; Inohurt International sp. z o.o. sp. k. 88-100 Inowrocław, ul. Transportowca 31 – partner
Przedmiot umowy:

Budowa ciągów pieszo-rowerowych w al. Okrężnej i w ul. Metalowców w Inowrocławiu

Uwagi: Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 1) do 90 dni od przekazania terenu budowy – budowa ciągu pieszo-rowerowego w al. Okrężnej, pielęgnacja drzew - przez okres 3 lat od odbioru przedmiotu umowy, pielęgnacja trawników - przez okre

Lp.

247

Data zawarcia umowy: 12-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 12-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 24-08-2020
Wartość umowy brutto: 1.451,40 zł
Podmiot umowy: CEZAS Toruń sp. z o.o. w Toruniu
Przedmiot umowy:

Dostarczenie 10 szt. krzeseł obrotowych

Uwagi:

Lp.

246

Data zawarcia umowy: 12-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 12-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 06-09-2020
Wartość umowy brutto: 1.000,00 zł
Podmiot umowy: Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no Limit for Autism to Follow your Dreams Inowrocław, ul. Chociszewskiego 35/38
Przedmiot umowy:

Udział w Ironman 70.3 Gdynia - dystans sprinterski. Udział w zawodach z chłopcem autystycznym

Uwagi:

Lp.

245

Data zawarcia umowy: 11-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 11-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 3.000,00 zł
Podmiot umowy: Powiat Inowrocławski
Przedmiot umowy:

Dofinansowanie zadania pn.: akcja 'Sprzątania świata'.

Uwagi:

Lp.

244

Data zawarcia umowy: 11-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 11-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 13-08-2020
Wartość umowy brutto: 350,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie opinii ornitologicznej na temat zasiedlenia wieży Ratusza przez ptaki

Uwagi:

Lp.

243

Data zawarcia umowy: 11-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 11-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-12-2020
Wartość umowy brutto: 2.198.481,05 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Przebudowa ulicy Staropoznańskiej oraz remont ulicy Budowlanej wraz z budową ścieżki rowerowej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

242

Data zawarcia umowy: 10-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 20-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 18-09-2020
Wartość umowy brutto: 19.788,65 zł
Podmiot umowy: Arkadiusz Okoński LABRET, Latkowo 39, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Remont instalacji centralnego ogrzewania etażowego z wymianą kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 16-18 Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

241

Data zawarcia umowy: 10-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 10-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 1.399,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego polegającego na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Czarnieckiego

Uwagi:

Lp.

240

Data zawarcia umowy: 10-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 10-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 07-09-2020
Wartość umowy brutto: 1.220,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja
Przedmiot umowy:

opracowania ekofizjograficzna dla trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uwagi: