Rejestr umów z 2020 roku

2020  |  2019  |  2018  |  2017Lp.

133

Data zawarcia umowy: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-09-2020
Wartość umowy brutto: 2.000,00 zł
Podmiot umowy: Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Krzymińskiego 4a 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla młodzieży oraz osób starszych z terenu Inowrocławia i powiatu w ramach inowrocławskiego krzewienia szermierki historycznej

Uwagi:

Lp.

132

Data zawarcia umowy: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 20.000,00 zł
Podmiot umowy: Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Krzymińskiego 4a 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych

Uwagi:

Lp.

131

Data zawarcia umowy: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-06-2020
Wartość umowy brutto: 99.015,00 zł
Podmiot umowy: 'DOMINO' Studio Projektowo - Realizacyjne s.c. P. Dudziuk i K. Stolarski, ul. Rynek Staromiejski 10/5, 87-100 Toruń
Przedmiot umowy:

Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ulicy Bocznej, przebudowy odcinka ulicy Ewy Szelburg - Zarembiny, przebudowy ulicy Słonecznikowej i przebudowy ulicy Lnianej w Inowrocławiu z infrastrukturą towarzyszącą.

Uwagi:

Lp.

130

Data zawarcia umowy: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 36.162,00 zł
Podmiot umowy: Jarosław Matuszak Pracownia Projektowa PROJBUD ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika i budowy miejsc postojowychw ul. Armii Krajowej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

129

Data zawarcia umowy: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-05-2020
Wartość umowy brutto: 11.685,00 zł
Podmiot umowy: Andrzej Panfil Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Dulsk 3, 88-101 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie leczenia 770 szt. drzew z rodzaju Kasztanowców rosnących na terenie Miasta Inowrocławia oraz Parku Solankowego w celu zwalczania szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka

Uwagi:

Lp.

128

Data zawarcia umowy: 08-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 08-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-09-2020
Wartość umowy brutto: 29.643,00 zł
Podmiot umowy: Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Bydgoszcz
Przedmiot umowy:

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2030

Uwagi:

Lp.

127

Data zawarcia umowy: 06-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 06-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2020
Wartość umowy brutto: 13.756,32 zł
Podmiot umowy: TENIR SERWIS Sp. z o. o., al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
Przedmiot umowy:

Zakup wraz z dostawą trzech kontenerów KP-7 siatkowych w kolorze zielonym

Uwagi:

Lp.

126

Data zawarcia umowy: 03-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 03-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 16-04-2020
Wartość umowy brutto: 2.800,00 zł
Podmiot umowy: Halina Kozłowska ul. Stefana Batorego 4a, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Dokumentacja kosztorysowa na zadanie obejmujące roboty konserwacyjne i regulacyjne na rowach odprowadzających wody opadowe na terenie i w granicach Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

125

Data zawarcia umowy: 02-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 02-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 07-04-2020
Wartość umowy brutto: 98.662,00 zł
Podmiot umowy: Komtal Plus Tomasz Telus, ul. Kręta 6, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Zakup i dostawa 34 laptopów wraz z 34 pakietami Microsoft Office Std, 34 starterami karty SIM z internetem LTE, 34 modemami do internetu, z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

124

Data zawarcia umowy: 01-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 4.000,00 zł
Podmiot umowy: Stowarzyszenie Noteć 2020, ul. Harcerstwa Polskiego 13/10 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców Miasta Inowrocławia przez szkolenie młodzieży

Uwagi:

Lp.

123

Data zawarcia umowy: 01-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-05-2020
Wartość umowy brutto: 60.000,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa sp. z o. o.
Przedmiot umowy:

Uwagi:

Lp.

122

Data zawarcia umowy: 30-03-2020
Okres obowiązywania umowy od: 30-03-2020
Okres obowiązywania umowy do: 24-04-2020
Wartość umowy brutto: 11.439,00 zł
Podmiot umowy: OPTINO Mariusz Cybułka, Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot umowy:

opracowanie koncepcji odwodnienia ul. Marulewskiej, odcinka ul. Lipowej do ul. Niezapominajki wraz z ulicami przyległymi

Uwagi:

Lp.

121

Data zawarcia umowy: 30-03-2020
Okres obowiązywania umowy od: 30-03-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-03-2021
Wartość umowy brutto: 158.400,00 zł
Podmiot umowy: ECOROAD Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Utrzymanie czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

120

Data zawarcia umowy: 27-03-2020
Okres obowiązywania umowy od: 24-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 23-05-2020
Wartość umowy brutto: 12.520,59 zł
Podmiot umowy: Firma Usługowo-Handlowa ,,ANNA' Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
Przedmiot umowy:

Remont nawierzchni od strony podwórza na terenie nieruchomości przy ul. Toruńskiej 11

Uwagi:

Lp.

119

Data zawarcia umowy: 27-03-2020
Okres obowiązywania umowy od: 16-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-05-2020
Wartość umowy brutto: 22.878,00 zł
Podmiot umowy: Ted-Hal Ogrody Sp. z o.o., ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo
Przedmiot umowy:

Utwardzenie terenu na nieruchomości przy ul. Mątewskiej 11 w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

118

Data zawarcia umowy: 25-03-2020
Okres obowiązywania umowy od: 25-03-2020
Okres obowiązywania umowy do: bezterminowo
Wartość umowy brutto: 10.000,00 zł
Podmiot umowy: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
Przedmiot umowy:

Odbiór od zleceniodawcy odpadów niebezpiecznych - medycznych

Uwagi:

Lp.

117

Data zawarcia umowy: 24-03-2020
Okres obowiązywania umowy od: 24-03-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 8.200,00 zł
Podmiot umowy: Dziecięca Akademia 'Mały Piłkarz', ul. Kazimierza Sprawiedliwego 14 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Cykl szkoleń piłkarskich w celu umacniania sportu w systemie wartości indywidualnych i społecznych i tirniejów piłkarskich dla dzieci przedszkoli iszkół podstawowych. Wszechstronne szkolenie dzieci i młodzieży.

Uwagi:

Lp.

116

Data zawarcia umowy: 24-03-2020
Okres obowiązywania umowy od: 24-03-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 8.000,00 zł
Podmiot umowy: Uczniowski Klub Sportowy 'Wodnik', ul. Konopnickiej 15 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Upowszechnienie pływania wśród dzieci i młodzieży

Uwagi:

Lp.

115

Data zawarcia umowy: 23-03-2020
Okres obowiązywania umowy od: 23-03-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 3.900,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławski Kobiecy Klub Piłkarski 'Noteć'
Przedmiot umowy:

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w roku 2020

Uwagi:

Lp.

114

Data zawarcia umowy: 20-03-2020
Okres obowiązywania umowy od: 20-03-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 3.000,00 zł
Podmiot umowy: Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Inowrocław, ul. Knasta 31 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach projektu - Inowroclawska Akademia Siatkówki

Uwagi: