Rejestr umów z 2020 roku

2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0Lp.

360

Data zawarcia umowy: 11-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 11-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 10-03-2021
Wartość umowy brutto: 243.540,00 zł
Podmiot umowy: WATER CONCEPT, Robert Kusik, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 33, 64-100 Leszno
Przedmiot umowy:

Wymiana tafli szkła z fusingiem w fontannie zlokalizowanej na inowrocławskim Rynku

Uwagi:

Lp.

359

Data zawarcia umowy: 10-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 26.639,88 zł
Podmiot umowy: Maro Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Przedmiot umowy:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych Komendy Straży Miejskiej Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

358

Data zawarcia umowy: 10-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 10-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 05-02-2021
Wartość umowy brutto: 89.399,20 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier, Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego :,, Przebudowa ulicy Słonecznej w Inowrocławiu''.

Uwagi:

Lp.

357

Data zawarcia umowy: 10-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 10-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2021
Wartość umowy brutto: 10.824,00 zł
Podmiot umowy: Zakład Projektowania i Nadzoru EFEKT-BUD Antoni Cieśla, Bydgoszcz
Przedmiot umowy:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Uwagi:

Lp.

356

Data zawarcia umowy: 09-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2024
Wartość umowy brutto: 458.606,50 zł
Podmiot umowy: Poczta Polska Spółka Akcyjna, 00-940 Warszwa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Przedmiot umowy:

Świadczenie usług pocztowych dla Miasta Inowrocławia w latach 2021-2024

Uwagi:

Lp.

355

Data zawarcia umowy: 08-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 58.443,39 zł
Podmiot umowy: RUCH S.A. w Warszawie
Przedmiot umowy:

Dostarczanie do Urzędu Miasta w ramach prenumeraty rocznej gazet, czasopism, magazynów i wydawnictw seryjnych

Uwagi:

Lp.

354

Data zawarcia umowy: 08-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 08-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 16-12-2020
Wartość umowy brutto: 68.233,50 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,INODROG'' Sp. z o. o, ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego : ,, Przebudowa ulicy Staropoznańskiej oraz remont ulicy Budowlanej wraz z budowa ścieżki rowerowej w Inowrocławiu''

Uwagi:

Lp.

353

Data zawarcia umowy: 08-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 08-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-01-2021
Wartość umowy brutto: 48.186,50 zł
Podmiot umowy: PAVERNET Paweł Raczkowski, Inowrocław
Przedmiot umowy:

wykonanie rozbudowy serwera systemu monitoringu

Uwagi:

Lp.

352

Data zawarcia umowy: 08-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 08-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2021
Wartość umowy brutto: 36.285,00 zł
Podmiot umowy: WPPHiT ELEKTROM, Jacewo
Przedmiot umowy:

zaprojektowanie i wykonanie nowego punktu kamerowego - parking ul. Boczna

Uwagi:

Lp.

351

Data zawarcia umowy: 07-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 07-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 16-04-2021
Wartość umowy brutto: 479.700,00 zł
Podmiot umowy: ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Szczecin ul. Ku Słońcu 34
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług oświetlania (doswietlenie przejść dla pieszych)

Uwagi:

Lp.

350

Data zawarcia umowy: 07-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 07-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 08-12-2020
Wartość umowy brutto: 130.020,84 zł
Podmiot umowy: NTT TECHNOLOGY Sp. z o.o, Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła
Przedmiot umowy:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzedu Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

349

Data zawarcia umowy: 04-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 04-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-12-2020
Wartość umowy brutto: 530,00 zł
Podmiot umowy: Rafał Sandecki
Przedmiot umowy:

Sporządzenie opinii ornitologicznej przy ul. Kamiennej i przy ul. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Uwagi:

Lp.

348

Data zawarcia umowy: 04-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 04-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 02-01-2021
Wartość umowy brutto: 96.678,00 zł
Podmiot umowy: LOGON S.A, ul. Piotrowskiego 7A, 85-098 Bydgoszcz
Przedmiot umowy:

Sprzedaz i dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

347

Data zawarcia umowy: 04-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 04-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 16-12-2020
Wartość umowy brutto: 1.500,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych
Przedmiot umowy:

Wykonanie projektów map Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

346

Data zawarcia umowy: 03-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 8.830,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Dostawa wiązanek pogrzebowych, wiązanek pod pomniki i tablice oraz wiązanek oficjalnych na potrzeby Urzędu Miasta

Uwagi: Wartość umowy to maksymalna wartość nominalna zobowiązania

Lp.

345

Data zawarcia umowy: 03-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2022
Wartość umowy brutto: 6.000,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Konserwacja i obsługa awaryjna systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach Urzędu

Uwagi: wartość umowy to maksymalna wartość nominalna zobowiązania

Lp.

344

Data zawarcia umowy: 02-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 02-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-01-2021
Wartość umowy brutto: 30.381,00 zł
Podmiot umowy: 'Maja'
Przedmiot umowy:

dostawa 30 sztuk ławek parkowych i 30 sztuk koszy na odpady

Uwagi:

Lp.

343

Data zawarcia umowy: 02-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 02-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 10-12-2020
Wartość umowy brutto: 500,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych
Przedmiot umowy:

Wykonanie wysokiej jakości zdjęć iluminacji i ozdób świątecznych na terenie Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

342

Data zawarcia umowy: 01-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 492,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Zamieszczanie ogłoszeń o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach Miasta Inowrocławia w dziennikach internetowych

Uwagi:

Lp.

341

Data zawarcia umowy: 01-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 10-01-2021
Wartość umowy brutto: 390,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja
Przedmiot umowy:

prognoza ddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu

Uwagi: