Rejestr umów z 2020 roku

2020  |  2019  |  2018  |  2017Lp.

146

Data zawarcia umowy: 28-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 28-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-08-2020
Wartość umowy brutto: 31.242,00 zł
Podmiot umowy: WPPHUiT ELEKTROM, Jacewo
Przedmiot umowy:

zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji oświelenia awaryjnego oraz wyłącznika ppoż w budynku przy al. Ratuszowej 33-35

Uwagi:

Lp.

145

Data zawarcia umowy: 27-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 27-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2021
Wartość umowy brutto: 92.136,99 zł
Podmiot umowy: MELKOP Barbara Kawka, ul. Różana 47, 88-170 Pakość
Przedmiot umowy:

Wykonanie konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe na terenie Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

144

Data zawarcia umowy: 26-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 26-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 05-06-2020
Wartość umowy brutto: 1.949,55 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego dla starodroża drogi powiatowej nr 3409C ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza

Uwagi:

Lp.

143

Data zawarcia umowy: 25-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 26-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 24-06-2020
Wartość umowy brutto: 45.420,03 zł
Podmiot umowy: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Niedźwiecki
Przedmiot umowy:

podział lokali nr 4 i 4a w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

142

Data zawarcia umowy: 20-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 20-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 20-05-2022
Wartość umowy brutto: 23,37 zł
Podmiot umowy: Polkomtel Sp. z o.o., Warszawa
Przedmiot umowy:

świadczenie usług telekomunikacyjnych - karta SIM do windy osobowej w tunelu przy ul. Magazynowej

Uwagi: Wartość umowy dotyczy opłaty miesięcznej

Lp.

141

Data zawarcia umowy: 14-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 14-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-06-2020
Wartość umowy brutto: 49.077,00 zł
Podmiot umowy: ARFIS Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu
Przedmiot umowy:

rozbudowa systemu zajętości o system automatycznych szlabanów przy powstającym parkingu - ul. Magazynowa

Uwagi:

Lp.

140

Data zawarcia umowy: 12-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 12-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-07-2020
Wartość umowy brutto: 77.231,49 zł
Podmiot umowy: Powiat Inowrocławski
Przedmiot umowy:

Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Powiatowi w formie dotacji celowej

Uwagi: Pomoc finansowa przeznaczona na: 1) zakup zestawów ochronnych dla lekarzy z NZOZ świadczących wizyty domowe - 20 250 zł; 2) zakup sprzętu – defibrylatora, dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu - 56 981,49 zł.

Lp.

139

Data zawarcia umowy: 11-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 11-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 29-05-2020
Wartość umowy brutto: 500,00 zł
Podmiot umowy: maria Skinder
Przedmiot umowy:

opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu

Uwagi:

Lp.

138

Data zawarcia umowy: 07-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 07-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-05-2020
Wartość umowy brutto: 19.224,00 zł
Podmiot umowy: PPH ABBA-EKOMED Sp. z o.o. ul. Filomatów Pomorskich 8, 87-100 Toruń
Przedmiot umowy:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów z terenu Gminy Miasto Inowrocław

Uwagi:

Lp.

137

Data zawarcia umowy: 01-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2023
Wartość umowy brutto: 940,94 zł
Podmiot umowy: Mega-Net Marek Markwas, Toruń
Przedmiot umowy:

dzierżawa łącza optycznego z 2 lokalizacji kamer miejskich do budynku Straży Miejskiej

Uwagi: Wartość umowy dotyczy opłaty miesięcznej

Lp.

136

Data zawarcia umowy: 25-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 25-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 2.597,76 zł
Podmiot umowy: ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Szczecin
Przedmiot umowy:

nadawanie sygnałów sterujących oświetleniem drogowym wraz z dostawą sterowników w trzech punktach miasta

Uwagi: Na wartość umowy składa się: koszt dostawy 3 sterowników radiowych - 2583,00 zł oraz miesięczna opłata za nadawanie sygnałów radiowych w wysokości 14,76 zł

Lp.

135

Data zawarcia umowy: 23-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 23-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 39.000,00 zł
Podmiot umowy: Miejski Klub Sportowy ul. Wierzbińskiego 2 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Rozpowszechnienie i propagowanie na terenie miasta Inowrocławia wśród dzieci i młodzieży lekkiej atletyki poprzez szeroko pojęty system szkoleniowy/treningi, obóz sportowy, zawody/

Uwagi:

Lp.

134

Data zawarcia umowy: 21-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 04-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-08-2020
Wartość umowy brutto: 8.500,00 zł
Podmiot umowy: P.H.U. Piastpol J.L. Spółka Jawna w Chojnicach
Przedmiot umowy:

Dostawa wody źródlanej oraz najem 24 urządzeń do jej dozowania

Uwagi: Wartość umowy to maksymalna wysokość zobowiązania.

Lp.

133

Data zawarcia umowy: 21-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 21-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 10-07-2020
Wartość umowy brutto: 1.599,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja
Przedmiot umowy:

dostosowanie treści publikowanych na stronie internetowej www.forumrat.inowroclaw.pl do wymogów dostępności cyfrowej

Uwagi:

Lp.

132

Data zawarcia umowy: 20-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 20-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 17-05-2020
Wartość umowy brutto: 23.000,00 zł
Podmiot umowy: Marian Zimmer, ul. Piękna 17/16A, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Napawa i konserwacja 57 szt. Ławek betonowych oraz 120 szt. ławek wiedeńskich, parkowych na terenie Parku Solankowego w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

131

Data zawarcia umowy: 20-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 20-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 25-04-2020
Wartość umowy brutto: 254.100,00 zł
Podmiot umowy: ERGOS sp. z o.o. Brodnica ul. Podgórna 47
Przedmiot umowy:

Sprzedaż i dostarczenie 70 000 szt. maseczek ochronnych

Uwagi:

Lp.

130

Data zawarcia umowy: 15-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 05-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 03-06-2020
Wartość umowy brutto: 37.500,00 zł
Podmiot umowy: SAWI Sławomir Waliszewski, Zagajewiczki 17, 88-133 Dąbrowa Biskupia
Przedmiot umowy:

wykonanie obudowy windy przyściennej przy ul. Kopernika 4 w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

129

Data zawarcia umowy: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-09-2020
Wartość umowy brutto: 2.000,00 zł
Podmiot umowy: Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Krzymińskiego 4a 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla młodzieży oraz osób starszych z terenu Inowrocławia i powiatu w ramach inowrocławskiego krzewienia szermierki historycznej

Uwagi:

Lp.

128

Data zawarcia umowy: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 20.000,00 zł
Podmiot umowy: Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Krzymińskiego 4a 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych

Uwagi:

Lp.

127

Data zawarcia umowy: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-06-2020
Wartość umowy brutto: 99.015,00 zł
Podmiot umowy: 'DOMINO' Studio Projektowo - Realizacyjne s.c. P. Dudziuk i K. Stolarski, ul. Rynek Staromiejski 10/5, 87-100 Toruń
Przedmiot umowy:

Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ulicy Bocznej, przebudowy odcinka ulicy Ewy Szelburg - Zarembiny, przebudowy ulicy Słonecznikowej i przebudowy ulicy Lnianej w Inowrocławiu z infrastrukturą towarzyszącą.

Uwagi: