Rejestr umów z 2020 roku

2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0Lp.

382

Data zawarcia umowy: 31-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 04-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 20.400,00 zł
Podmiot umowy: Bartosz Rakoczy
Przedmiot umowy:

Obsługa prawna Miasta Inowrocławia, w tym zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami

Uwagi:

Lp.

381

Data zawarcia umowy: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 44.987,25 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Naprawa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu ulic gminnych oraz znaków drogowych aktywnych

Uwagi:

Lp.

380

Data zawarcia umowy: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 29-04-2021
Wartość umowy brutto: 17.500,00 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Usługowe, Wiesław Rosiński, ul. Morcinka 1 m 18, 87-100 Toruń
Przedmiot umowy:

Wykonanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i STWiOR w oparciu o posiadane projekty budowlane oraz aktualne pozwolenia na budowę rewitalizacji i adapt. oraz zagosp. na cele społeczne otoczenia muru obron

Uwagi: Termin wykonania: 1) Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót- do 3 m-cy od zawarcia umowy; 2)wykonanie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - do 4 m-cy od zawarcia umowy.

Lp.

379

Data zawarcia umowy: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 12-03-2021
Wartość umowy brutto: 92.250,00 zł
Podmiot umowy: Szubarga Building Group sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 55F/2, 81-736 Sopot
Przedmiot umowy:

Budowaoświetlenia odcinków ulic: Kasztelańskiej, Wałowej, Bogdana Snarskiego, Stefana Knasta i Niemojewskich w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

378

Data zawarcia umowy: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 04-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 7.355,60 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Usługi drukowania na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia

Uwagi: Wartość umowy to maksymalna wartość nominalna.

Lp.

377

Data zawarcia umowy: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 29-01-2021
Wartość umowy brutto: 500,00 zł
Podmiot umowy: Maria Skinder
Przedmiot umowy:

prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu

Uwagi:

Lp.

376

Data zawarcia umowy: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-03-2021
Wartość umowy brutto: 104.304,00 zł
Podmiot umowy: RAJBUD Beata Lewandowska, ul. Polna 37/3, 87-720 Ciechocinek
Przedmiot umowy:

Wykonanie ogrodzenia tężni solankowej wraz z plantowaniem skarp i narzutem kamiennym

Uwagi:

Lp.

375

Data zawarcia umowy: 24-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 24-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 149.948,07 zł
Podmiot umowy: JM DATA Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa
Przedmiot umowy:

Dostarczanie na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych

Uwagi:

Lp.

374

Data zawarcia umowy: 22-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 22-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 18-01-2021
Wartość umowy brutto: 240,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja
Przedmiot umowy:

prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu

Uwagi:

Lp.

373

Data zawarcia umowy: 22-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 762.342,64 zł
Podmiot umowy: ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Szczecin ul. Ku Słońcu 34
Przedmiot umowy:

wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Inowrocławia na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Uwagi:

Lp.

372

Data zawarcia umowy: 22-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 22-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 21-04-2021
Wartość umowy brutto: 82.522,98 zł
Podmiot umowy: Wielobranżowa Firma ,,AWPO’’ s. c, P. Lewandowski, A. Wudziński, ul. Marulewska 43, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Remont elewacji ściany szczytowej północnej budynku mieszkalnego przy ul. Orłowskiej 6 w Inowrocławiu

Uwagi: Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 45 dni, licząc od przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy uzależnione będzie od warunków atmosferycznych.

Lp.

371

Data zawarcia umowy: 21-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 21-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-05-2021
Wartość umowy brutto: 165.424,53 zł
Podmiot umowy: Instalacje grzewcze i sanitarne Paweł Duda Dolne Wymiary 65, 86-200 Chełmno
Przedmiot umowy:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 359 (cz. 1) i ul. Staropoznańskiej 108 (cz. 2) w Inowrocławiu

Uwagi: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 60 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy będzie uzależnione od sezonu grzewczego.

Lp.

370

Data zawarcia umowy: 21-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 21-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-02-2021
Wartość umowy brutto: 141.450,00 zł
Podmiot umowy: Szubarga Building Group sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 55F/2, 81-736 Sopot
Przedmiot umowy:

Budowa oświetlenia alejek przy tężni solankowej w Inowrocławiu w ramach zadania „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu”

Uwagi:

Lp.

369

Data zawarcia umowy: 18-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 1.000,00 zł
Podmiot umowy: Józef Buczkowski, Jacewo
Przedmiot umowy:

Zapewnienie opieki bezdomnum zwierzętom gospodarskim.

Uwagi:

Lp.

368

Data zawarcia umowy: 15-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 15-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 6.000,00 zł
Podmiot umowy: AKP Andrzej Krzywy, ul. Ekologiczna 39; 05-123 Chotomów
Przedmiot umowy:

nagranie wydarzenia #InowrocławRazem w ramach koncertu z okacji Sylwestra 2020

Uwagi:

Lp.

367

Data zawarcia umowy: 15-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 15-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 7.000,00 zł
Podmiot umowy: PATMA, Patrycja Markowska, ul. Wiedeńska 89/G/2; 02-962 Warszawa
Przedmiot umowy:

nagranie wydarzenia #InowrocławRazem w ramach koncertu z okacji Sylwestra 2020

Uwagi:

Lp.

366

Data zawarcia umowy: 15-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 15-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 7.000,00 zł
Podmiot umowy: Małgorzata Ostrowska, ul. Rządowa 11, 62-040 Puszczykowo
Przedmiot umowy:

nagranie wydarzenia #InowrocławRazem w ramach koncertu z okacji Sylwestra 2020

Uwagi:

Lp.

365

Data zawarcia umowy: 14-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 14-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-03-2021
Wartość umowy brutto: 249.075,00 zł
Podmiot umowy: MILVER Miłosz Niemczyk, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
Przedmiot umowy:

Dostawa stalowych donic przeznaczonych na potrzeby zieleni miejskiej

Uwagi:

Lp.

364

Data zawarcia umowy: 14-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 9.000,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Świadczenie usług polegających na myciu samochodów należących do UMI

Uwagi: Wartość umowy to maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zleceniodawcy.

Lp.

363

Data zawarcia umowy: 14-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 04-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 450,00 zł
Podmiot umowy: Tadeusz Jarek
Przedmiot umowy:

wynagrodzenie za posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Uwagi: