Rejestr umów z 2021 roku

2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0Lp.

35

Data zawarcia umowy: 02-03-2021
Okres obowiązywania umowy od: 02-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 02-06-2021
Wartość umowy brutto: 249.139,96 zł
Podmiot umowy: Roman Omyła Wielobranżowe P.P.H.U. i Transportowe ELEKTROM, ul. Dalkowska 24, 88-110 Jacewo
Przedmiot umowy:

Dostawa i montaż nowych opraw w instalacji oświetlenia iluminacyjnego tężni solankowej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

34

Data zawarcia umowy: 01-03-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2021
Wartość umowy brutto: 13.776,00 zł
Podmiot umowy: Zakład Projektowania i Nadzoru 'EFEKT-BUD' Antoni Cieśla, Bydgoszcz
Przedmiot umowy:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie analiz możliwości technicznych budynków w zapewnieniu ich dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Uwagi:

Lp.

33

Data zawarcia umowy: 26-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 26-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2022
Wartość umowy brutto: 199.998,00 zł
Podmiot umowy: PPHU Mikołajczyk, Mirosław Mikołajczyk, ul. Lipowa 26, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Obsługa i konserwacja fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

32

Data zawarcia umowy: 24-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2022
Wartość umowy brutto: 11.120.000,00 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

31

Data zawarcia umowy: 24-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2022
Wartość umowy brutto: 6.750.000,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o
Przedmiot umowy:

Wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

30

Data zawarcia umowy: 22-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2024
Wartość umowy brutto: 12.270.000,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług w zakresie tworzenia, pielęgnacji, utrzymania zieleni oraz zadrzewień na terenie miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

29

Data zawarcia umowy: 22-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2024
Wartość umowy brutto: 6.965.000,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Inowrocławia oraz utrzymania szaletu publicznego

Uwagi:

Lp.

28

Data zawarcia umowy: 22-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2024
Wartość umowy brutto: 910.000,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego

Uwagi: Pełna nazwa przedmiotu umowy: "Wykonanie usług w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i zarządzania nim, utrzymania miejsc pamięci narodowej i grobów będących w utrzymaniu Miasta Inowrocławia oraz chowania dzieci martwo urodzonych, któ

Lp.

27

Data zawarcia umowy: 22-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2024
Wartość umowy brutto: 2.619.000,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

26

Data zawarcia umowy: 19-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 19-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 19-02-2022
Wartość umowy brutto: 600.000,00 zł
Podmiot umowy: Szubarga Building Group Sp. z o.o. ul. Łokietka 55F/2 81-736 Sopot
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność Miasta Inowrocławia

Uwagi: Maksymalna wartość nominalna Zamawiającego wynosi 600 000,00 zł.

Lp.

25

Data zawarcia umowy: 17-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 17-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 17-05-2021
Wartość umowy brutto: 15.744,00 zł
Podmiot umowy: PPHU i T ELEKTROM, Jacewo
Przedmiot umowy:

zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku al. Ratuszowa 33/35

Uwagi:

Lp.

24

Data zawarcia umowy: 12-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 12-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-05-2021
Wartość umowy brutto: 35.236,27 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie modernizacji łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawę i montaż stolarki drzwiowej

Uwagi:

Lp.

23

Data zawarcia umowy: 11-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 11-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 9.677,64 zł
Podmiot umowy: UTAL Sp. z o. o. w Kobylnicy
Przedmiot umowy:

Wykonanie oraz dostawa elementów Systemu Informacji Miejskiej (SIM) według zapotrzebowania

Uwagi:

Lp.

22

Data zawarcia umowy: 05-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 05-02-2022
Wartość umowy brutto: 560.000,00 zł
Podmiot umowy: LABRET Arkadiusz Okoński, Latkowo 39, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług napraw i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia;

Uwagi: Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynosi 560000,00 zł.

Lp.

21

Data zawarcia umowy: 05-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-04-2021
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2022
Wartość umowy brutto: 0,00 zł
Podmiot umowy: Instalbud Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

Porozumienie na nieodpłatne udostępnienie przez Instalbud terenu zieleni do publicznego użytku na wykonanie dywany kwiarowego.

Uwagi:

Lp.

20

Data zawarcia umowy: 03-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 03-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: bezterminowo
Wartość umowy brutto: 282,16 zł
Podmiot umowy: ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań
Przedmiot umowy:

zwiększenie mocy przyłączeniowej

Uwagi:

Lp.

19

Data zawarcia umowy: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2021
Wartość umowy brutto: 3.911,40 zł
Podmiot umowy: Meteolab Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

świadczenie usług przez Wykonawcę polegających na obsłudze stacji meteorologicznej znajdującej się na terenie Parku Solankowego w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

18

Data zawarcia umowy: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-03-2021
Wartość umowy brutto: 18,30 zł
Podmiot umowy: osoba fizyczna - ochrona danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonia prac na rzecz Wydziału Gospodarki Komunalnej

Uwagi: 18,30 zł/godz. brutto

Lp.

17

Data zawarcia umowy: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 19-02-2021
Wartość umowy brutto: 2.200,00 zł
Podmiot umowy: osoba fizyczna - anonimizacja danych
Przedmiot umowy:

przygotowanie wniosków przetargowych dla inwestycji

Uwagi:

Lp.

16

Data zawarcia umowy: 29-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 175.800,00 zł
Podmiot umowy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie
Przedmiot umowy:

'Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, Ogrzewalni i Jadłodajni przez TPBA Koło Inowrocławskie'

Uwagi: