2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 18-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 18-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 38.500,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Bieżąca kontrola stanu technicznego dróg i nadzór nad robotami wykonywanymi w ramach zadania polegającego na konserwacji i naprawie dróg zarządzanych przez Prezydenta o nawierzchni twardej i ulepszonej

Uwagi: