2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 31-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 04-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 20.400,00 zł
Podmiot umowy: Bartosz Rakoczy
Przedmiot umowy:

Obsługa prawna Miasta Inowrocławia, w tym zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami

Uwagi: