2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 29-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-10-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 20.664,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Naprawa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu ulic gminnych oraz znaków drogowych aktywnych

Uwagi: