2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 17-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 17-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 21-12-2020
Wartość umowy brutto: 350.550,00 zł
Podmiot umowy: ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

Montaż opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED

Uwagi: