2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 28-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 28-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 24-05-2021
Wartość umowy brutto: 168.510,00 zł
Podmiot umowy: RETENCJAPL, Sp. z o. o, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk
Przedmiot umowy:

Opracowanie programu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla Miasta Inowrocławia do 2035 r.

Uwagi: Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: 1) program rozwoju i rozbudowy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej do 180 dni od dnia zawarcia umowy; 2) program rozwoju i rozbudowy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowych