2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 01-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-01-2021
Wartość umowy brutto: 12.000,00 zł
Podmiot umowy: Miejski Klub Sportowy
Przedmiot umowy:

Realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Inowrocławia

Uwagi: