2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 10-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 10-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 07-09-2020
Wartość umowy brutto: 1.220,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja
Przedmiot umowy:

opracowania ekofizjograficzna dla trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uwagi: